روکارو تولید کننده بسته های مهارت و خلاقیت

بسته مهارت خلاقیت عنوان بسته هایی میباشد که با تکیه بر آموزش مهارتی خاص به تقویت خلاقیت کاربران میپردازد و مناسب برای سنین ۹ تا ۱۵ سال میباشد، اولین بسته، بسته مهارت خلاقیت رباتیک میباشد که شامل آموزش ساخت بدنه و شاسی ربات، آموزش الگوریتم و برنامه نویسی ربات و درنهایت برنامه ریزی ربات ساخته شده، میگردد.